Werving agenten

Steam/Nationale Politie

De nationale politie wil graag een afspiegeling zijn van de samenleving. Werving richt zich daarom ook op doelgroepen met een niet Nederlandse culturele achtergrond. IN2Content produceert hiervoor in opdracht van Employer Branding Bureau Steam succesvolle wervingsvideo’s.

Uitdaging

Ontwikkel een serie video’s voor de werving van agenten voor de eenheden Rotterdam, Amsterdam en Den Haag. Genereer zichtbaarheid en bekendheid bij zowel een breed publiek als bij potentiele sollicitanten. Zet potentiele kandidaten aan tot het solliciteren op de verschillende functies. En creëer een positief imago voor het werken bij de politie. Met name mannen en vrouwen in de leeftijd van 20 tot 30 jaar met een andere culturele achtergrond dan de Nederlandse zijn de doelgroep.

Resultaat

Op Facebook haalden de video’s 1.138.717 views, op Instagram 941.632 views en op YouTube 560.000 views. De Facebookpagina van de Politie kreeg 123 nieuwe likes. De kwaliteit van het verkeer vanuit Etno en Marokko-Media was erg hoog met een bezoekduur van meer dan 2 minuten, een bovengemiddeld aantal bekeken pagina’s en een bovengemiddelde sessieduur. Gemiddeld 15% keek de video’s helemaal uit. De betrokkenheid op de video’s was er groot. Er werd veel op gereageerd en er ontstonden (heftige) discussies.

Effectief leverde de campagne 65 sollicitatiestarts op, waarvan 15 voltooid.

Aanpak

Echte agenten met een etnische achtergrond vertellen overtuigend over hun vak. Waarom zijn ze bij de politie gaan werken? Wat maken ze mee? Wat betekent het werk voor hen? Waarom zouden zij zo de keuze weer maken?

De verhalen van de agenten zoomen in op de vragen die potentiele sollicitanten hebben, zodat zij zich makkelijker met de verhalen kunnen identificeren.

De korte video’s (met ondertitels) werden verspreid via zogenaamde Etno Marokko-Media, Facebook en Instagram en maakten deel uit van een campagne met billboards en print.

Meer producties voor deze opdrachtgever

De Nationale Politie is een van de klanten waar we regelmatig producties voor mogen produceren waar we erg trots op zijn. Van online game tot corporate video. Hieronder een selectie. 

Meer weten?

Ook succesvol sollicitanten werven?
En speelt video daarbij een belangrijke rol?
Neem voor meer informatie contact op met Wilco Pleging.