Veldzicht

Dienst Justitiële Inrichtingen

Veldzicht is een psychiatrische inrichting waar veel patiënten met een niet-westerse culturele achtergrond worden behandeld. Uniek in Nederland, maar nog te onbekend. Zelfs voor de eigen organisatie. Aan IN2Content de opdracht een film te produceren, die hierin helpt verandering te brengen.

Uitdaging

Met de film wilde Veldzicht zichtbaarder worden bij ketenpartners. Na het zien van de film zou de kijker moeten weten: Wat is Veldzicht? Wat voor patiënten worden er verzorgd? Welke unieke zorg biedt Veldzicht die elders niet geboden (kan) worden? Hoe kom ik in contact met Veldzicht?

Resultaat

De film schets een beeld van een complexe instelling voor langdurige zorg met complexe problematiek, zonder dat de film zelf complex wordt. Ketenpartners en primaire doelgroep bleken geraakt te zijn door de menselijke aspecten in de film.

“De film heeft er toe bijgedragen dat ketenpartners de kennis en kunde binnen Veldzicht nu sneller weten te vinden”
, aldus de opdrachtgever.

Voor het grote publiek is de film online te bekijken via YouTube. Met ruim 6.000 kijkers, al kort na het openbaar maken, scoort deze film ruim boven het gemiddelde afgezet tegen andere producties van DJI. Voor een lange film, die niet gericht is op een grote doelgroep, een mooie bijvangst.

Aanpak

Centrum voor Transculturele Psychiatrie Veldzicht helpt patiënten met complexe psychiatrische problemen. Door deze problemen vormen ze een ernstig gevaar voor zichzelf of hun omgeving. De patiënten zijn vaak mensen met een niet-westerse migratieachtergrond, met of zonder vreemdelingenstatus.

Om het vertrouwen te winnen van de medewerkers en (vooral ook) de patiënten liepen de makers enkele dagen mee op de verschillende afdelingen. Door dit contact en het gewonnen vertrouwen werd het mogelijk om op later moment met de camera onzichtbaar, als een ‘fly on the wall’, te kunnen filmen.

Het verhaal van Veldzicht wordt verteld in documentaire vorm. Vier medewerkers van Veldzicht worden met de camera gevolgd, terwijl ze aan het werk zijn met patiënten. Alle usp’s van Veldzicht komen in de persoonlijke gesprekken met deze werknemers op natuurlijke en ongedwongen wijze langs in de film.

Meer producties voor deze opdrachtgever

IN2Content produceerde in opdracht van de Dienst Justitiële Inrichtingen meerdere producties, waaronder wervingsvideo’s en interne en externe voorlichtingsfilms.

Meer weten?

Een complex verhaal op een begrijpelijke manier uitleggen aan de kijker?
Neem voor meer informatie contact op met Erik Bibo.

Klantreview

Als ik voor DJI een professionele film wil maken, zoek ik een partij met expertise en die vind ik bij IN2Content. De uitdaging in deze film bestond er voor mij uit om de ingewikkelde materie begrijpelijk uit te leggen aan de kijker. En dat kunnen ze wel bij IN2Content.

Yvonne van der Toorn
Dienst Justitiële Inrichtingen