Pieter Baan Centrum

Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie

Het Pieter Baan Centrum (PBC) is een psychiatrische observatiekliniek waar verdachten van ernstige delicten gedurende zes weken worden onderzocht door gedragsdeskundigen. IN2Content produceerde in opdracht van het PBC een film over het verloop van zo’n onderzoek.

Uitdaging

Het PBC neemt een onafhankelijke positie in binnen het strafproces. Het houdt zich niet bezig met bewijs of de strafmaat. Omdat het Pieter Baan Centrum regelmatig in de media wordt genoemd, krijgt het PBC veel verzoeken voor rondleidingen. Maar daar kan door het PBC vanwege het privacy karakter slechts beperkt aan worden voldaan. Een film zou hier een goed alternatief voor zijn. Tegelijkertijd wilde het PBC met de nieuw te maken film ook nieuwe psychiaters kunnen werven.

Resultaat

De film kon na oplevering meteen ingezet worden bij de opening van het nieuwe Pieter Baan Centrum in Almere. De film, in combinatie met een campagne op social media, resulteerde in twee nieuwe psychiaters op een staf van 12 fte’s.

Aanpak

Om zo dicht mogelijk aan te sluiten op de wens van de opdrachtgever kozen de makers van IN2Content voor het concept van een verteller/acteur, die de kijker meeneemt op rondleiding door het PBC. De kijker krijgt op een natuurlijke manier inhoud en omgeving gepresenteerd. De tekst van de acteur is zo geschreven dat alle veel gestelde vragen worden beantwoord. Wie worden er bij het PBC onderzocht en wat gebeurt er met deze mensen? Hoe wonen ze en hoe brengen ze de dag door? En hoe komen de psychiaters en psychologie tot hun advies?

Meer producties voor deze opdrachtgever

Voor het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie produceerden we verschillende wervingsvideo's. Medewerkers vertellen in een mini-portret over hun werk.

Meer weten?

Ook geen tijd om een rondleiding te verzorgen?
Erik Bibo neemt de honneurs graag voor u waar.